Tarieven – Tandartspraktijk Het Zand (Leidsche Rijn) – Utrecht

Tarieven

Bij ons is het gebruikelijk dat u de rekening direct aan de balie voldoet per pin. U dient zelf de nota in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. De prestaties waar een sterretje (*) bij staan zijn exclusief materiaal- en techniekkosten. De prijzen gelden voor iedereen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Wanneer u verhinderd bent, verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt per 10 minuten gereserveerde tijd € 10,- in rekening te brengen. Eventueel onvoorziene kosten zullen aan u worden doorberekend.