Tarieven – Tandartspraktijk Het Zand (Leidsche Rijn) – Utrecht

Tarieven

Bij ons is het gebruikelijk dat u de rekening gelijk aan de balie voldoet per pin. U dient zelf de nota in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. De prestaties waar een sterretje (*) bij staan zijn exclusief materiaal- en techniekkosten. De prijzen gelden voor iedereen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Wanneer u verhinderd bent, verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt per 10 minuten gereserveerde tijd € 10,- in rekening te brengen. Eventueel onvoorziene kosten zullen aan u worden doorberekend.